лахеза

 • 1ЛАХЕЗА — (греч. Lachesis). В греч. мифологии, одна из трех мойр. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910 …

  Словарь иностранных слов русского языка

 • 2лахеза — сущ., кол во синонимов: 1 • мойра (9) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 3Лахеза — (грч. Lahesis) 1. мит·, во старогрчката митологија: една од наречниците, односно мојрите (онаа што ја држи фурката и ја започнува нишката на животот другите две се Клото и Атропа) 2. лахеза (лахезис) зоол. една од најотровните змии на светот,… …

  Macedonian dictionary

 • 4Лахеза — или Лахезис (Λάχεσις или Λάχις) одна из 3 х мойр (см.) …

  Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • 5Лахеза — Мойры Иль Содома. Три мойры. Ок. 1525. Национальная галерея старинного искусства Палаццо Барберини. Рим Мойры (греч. Μοϊραι от др. греч …

  Википедия

 • 6мойра — сущ., кол во синонимов: 9 • атропа (1) • атропос (3) • богиня (346) • …

  Словарь синонимов

 • 7Клото — (грч. Klote) мит. во старогрчката митологија: една од мојрите, наречниците (таа ја преде нишката на животот другите две се Лахеза и Атропа) …

  Macedonian dictionary

 • 8мојри — (грч. Moira) мн. мит. во старогрчката митологија: божици на судбината (управуваат со човечкиот живот и ја предат неговата нишка), три сестри: Лахеза (ја држи фурката и ја започнува нишката на животот), Клото (продолжува да ја преде нишката) и… …

  Macedonian dictionary